בית>לילדים

לילדים

לילדים,מתחילים שאוהבים החלקה אומנותית על הקרח,יש להם אפשרות להתאמן במועדון שלנו פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע, בשעות הערב הנוחות. האימונים מתקיימים בקבוצות קטנות בהדרכת מאמנים בעלי ניסיון רב בתחום.בשנת האימונים הראשונה המטרה שלנו לתת לילד הרגשת חיבה ואהבה לספורט. וללמד אותו להגיע למטרות המוצבות. מקביל לכך ללמד את בסיס ההחלקה.

:שאלות נפוצות
Со скольки лет можно заниматься?

Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.

Со скольки лет можно заниматься?

Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.

Со скольки лет можно заниматься?

Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.Набор в оздоровительные группы ведется с 3-4 лет. Если вашему ребенку 6-7 лет или больше 10 и он ни разу не стоял на коньках, не беда, мы научим его базовым элементам в наших оздоровительных группах.

(Русский) Чему научится мой ребенок? Когда будет выступать на соревнованиях?

(Русский)

— При условии регулярного посещения тренировок уже в первый год ребенок сможет выполнять простые элементы фигурного катания, и Вы увидите серьезный прогресс. А на втором году обучения дети начинают выступать со своей программой на соревнованиях.
(Русский) Что нужно для того, чтобы начать заниматься фигурным катанием?

(Русский)

— Коньки (посоветуем, какие коньки купить), одежда (на первых порах подойдет обычная спортивная), справка с допуском к занятиям и недорогой инвентарь (например, скакалка).
(Русский) Фигурное катание - дорогой вид спорта?

(Русский)

— Для начала занятий не потребуются большие финансовые вложения. Расходы на фигурное катание будут расти с ростом ваших амбиций. Рассматривайте траты на фигурное катание не как расходы, а как инвестицию в будущее своего ребенка. Фигурное катание, наверное, единственный вид спорта, который, помимо спортивной карьеры, открывает большие возможности для продолжения карьеры – ледовые шоу, ТВ, постановки программ, работа тренером, судейство соревнований и др.
(Русский) Подойдет ли ребенок для фигурного катания?

(Русский)

— Это может определить только тренер. Приходите на пробную тренировку, и тренер Вас проконсультирует. Но в самом начале спортивного пути еще очень сложно сказать, подходит ребенок или нет, только с течением времени у ребенка проявляются его возможности и таланты. Успех в фигурном катании зависит не только от таланта: помимо предрасположенности к виду спорта необходимо трудолюбие, регулярные тренировки и множество других факторов.
(Русский) А вдруг ребенку не понравится и он не захочет заниматься?

(Русский)

— Иногда дети сразу включаются в процесс, и им очень нравится, а иногда нужен период адаптации. В любом случае, наши тренеры сделают все возможное, чтобы ваш ребенок полюбил фигурное катание и спорт. В целом, дети быстро привыкают к новой обстановке, находят новых друзей и увлекаются новым занятием.
(Русский) Справится ли мой ребенок с нагрузками?

(Русский)

— Группы формируются по уровню подготовки. Тренеры учитывают возрастные, физические и психологические особенности детей.
(Русский) Как проследить прогресс моего ребенка?

(Русский)

— В клубе  регулярно проводятся открытые тренировки и тесты, родители получают обратную связь от тренеров. Вы всегда будете знать о достижениях и трудностях своего юного спортсмена. А возможность дополнительных занятий поможет решить проблемы спортсмена и повысить его результаты.
(Русский) Мы нацелены на серьезные достижения. Мы сможем добиться максимальных результатов?

(Русский)

— В нашем клубе есть всё необходимое: инфраструктура, малые группы, опытные тренеры, все элементы тренировочного процесса и возможности для роста мастерства спортсмена. Мы проводим сборы, мастер-классы, можно индивидуально позаниматься с тренером. Дети участвуют в соревнованиях и получают спортивные разряды. Используйте все возможности – и результат не заставит себя ждать!
(Русский) Мы не хотим в большой спорт. Можно просто заниматься «для здоровья»?

(Русский)

— В основном, все, кто начинает заниматься фигурным катанием, делают это для здоровья и общего развития. В первые годы не стоит задача сделать из вашего ребенка чемпиона любой ценой. Мы сторонники того, что у каждого этапа подготовки свои цели. Цель начального этапа подготовки – это гармоничное развитие ребенка и здоровье. На этом этапе мы стараемся заложить базу, правильную технику выполнения простых элементов, чтобы в будущем ребенок мог быстро осваивать новые сложные элементы фигурного катания, если у вас появится желание покорять спортивные вершины!
(Русский) Получит ли мой ребенок достаточное внимание тренера?

(Русский)

— В нашем клубе исключительно малые группы. Количество человек в группе зависит от уровня подготовки. Мы следим за тем, чтобы внимания тренеров хватало на всех спортсменов.
© Все права защищены 2021